Stam-byte i Västerås

Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att VA-stammarna (i till exempel kök och badrum) helt enkelt byts ut mot nya rör, ett så kallat stambyte. Ett traditionellt byte av avloppsrör är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningarna ska kunna friläggas. Det kan även innebära att de boende måste evakuera bostaden under tiden arbetet utförs. Under 1990-talet började man söka efter ett alternativ till de omfattande arbetena, och idag finns flera olika metoder där rörens insida renoveras med olika material och metoder. Fördelarna med relining jämfört med en traditionell renovering är bortsett från de lägre kostnaderna bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter. En rörinfodring förlänger rörens livslängd och är ett komplement till en traditionell renovering men kan aldrig ersätta en traditionell renovering. Metoden är vanligen billigare och snabbare.

Källa: Wikipedias sida om relining

Oliner system kan förnya rör hela vägen från diskho i köket, från WC och golvbrunn i badrummet, genom hela huset, under huset och gräsmattan och via det kommunala ledningsnätet vidare ut till kommunalt reningsverk. Relining är inte en enskild metod, det finns ett flertal produkter och metoder för rörinfodring.

 

3 jan 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)