Bygg & förvaltning

HJT Service

HJT Service erbjuder bland annat klottersanering, snöröjning och trädfällning. Deras kunder varierar från privatpersoner med mindre villor, familjefastigheter, enstaka hyresfastigheter till riktigt stora fastighetsägare med hela industriområden. De har en stor och komplett maskinpark för alla årstider och insatser. Oavsett storlek på uppdrag får du alltid en och samma kontaktperson.

Mark i Västerås

Marks kunder består av små och stora företag och förvaltningar, i huvudsak fastighetsägare och byggnadsentreprenörer, bostadsrättsföreningar, kommun och landsting. När du anlitar dem kan du alltid lita på att du får ett gediget arbete utförd av allra högsta kvalitet. De har också noga tänkt igenom sin tillgänglighet, den personliga kontakten och hur de hela tiden skall kunna genomföra uppdragen så effektivt som möjligt, utan att för den skull tumma på kvalitén.

Mälarlift

Mälarlift hyr ut skyliftar och andra arbetsplattformar till företag inom t.ex. byggindustri, el, vent, måleri och underhåll. Hög servicenivå, flexibilitet och inte minst bra priser gör dem till en stark samarbetspartner för våra kunder.

Aros Hyresmaskiner

Aros Hyresmaskiner startades 1990 för att förse den lokala marknaden med byggmaskiner till rätt pris med mottot vi har en lösning på allt. Deras affärsidé är fortfarande densamma, men under årens lopp har vi utökat vårt sortiment. Idag kan de försörja hela arbetsplatser med el, värme, bodar och utrustning, oavsett arbetsplatsens storlek. Detta brukar de kalla den tillfälliga fabriken. Dessutom levererar de flertalet olika tjänster som inte har med maskinuthyrning att göra.

Östermalms snickeri

Östermalms snickeris uppdrag är mycket varierande. De utformar och tillverkar receptionsdiskar, garderober, specialskåp, bänkar, café- och butiksinredningar, kompletta utställningsmontrar mm.  De har en egen lackeringsverkstad. Med deras digitala CNC fräs tillverkar de måttbeställda bordsskivor snabbt och kostnadseffektivt.

Landebergs Rör

Landebergs Rör grundades år 1965 av Allan Landenberg. Företaget är certifierade enligt säker vatteninstallation som är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

LT Konsult Fastighetsservice

Ett heltäckande utbud av tjänster innebär att ni inte behöver upphandla, hantera och koordinera flera olika leverantörer som måste visas runt på plats, kvittera ut nycklar etc. Med LT Konsult som helhetspartner blir dessutom eventuella garantifrågor både tydliga och mycket mer hanterbara. De har alltid arbetat med stor entusiasm för att inte bara skapa vackra och trivsamma utan också hållbara miljöer för framtiden genom att erbjuda miljövänlig fastighetsskötsel. De lägger stor vikt på att göra detta på ett så skonsamt och hälsosamt sätt som möjligt för djur, natur och människa.

Högalids Elektriska

Högalids Elektriska arbetar mot företag och privatkunder och utför alla förekommande installationer inom el, tele, automation, konstruktion och projektering. Företaget bildades 1992 av Roger Lassar som idag fortfarande driver och utvecklar företaget med hjälp av Marcus Sahlström som ledande montör. De värdesätter kvalite och god service främst och arbetar därefter.

RA-Bygg

Med stort byggmästarkunnande verkar RA-Bygg inom ROT-sektorn i Stockholm när det gäller kulturhus, sjukhus, skolor, kontor och liknande över hela Stor-Stockholm. Med deras flexibla organisation och kundnära relationer, korta beslutsvägar och stort engagemang är några av de fördelar som följer av att vara ett relativt litet bolag. Allt arbete skall genomföras med ledorden miljö, kvalitet, tid och ekonomi, vilket innebär ett högt kundvärde för beställaren samt ett gott och långsiktigt samarbete.

MBF Online

Bostadsrätt, även kallat insats, är i Sverige en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i fastigheten tillsammans med en bostadsrätt i den. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättighetens andel av föreningens tillgångar och skulder. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrättigheter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)