Bygg & förvaltning

HJT Service

HJT Service erbjuder bland annat klottersanering, snöröjning och trädfällning. Deras kunder varierar från privatpersoner med mindre villor, familjefastigheter, enstaka hyresfastigheter till riktigt stora fastighetsägare med hela industriområden. De har en stor och komplett maskinpark för alla årstider och insatser. Oavsett storlek på uppdrag får du alltid en och samma kontaktperson.

Englunds måleri

Englunds Måleri utför golv- och målningsarbeten som bland annat fasadmåleri, färgsättning och inredningstjänster och traditionellt måleri i Väterås och Sala. De utför tjänster till företag i alla storlekar samt kommuner och landsting, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med fler.

Mälarlift

Mälarlift hyr ut skyliftar och andra arbetsplattformar till företag inom t.ex. byggindustri, el, vent, måleri och underhåll. Hög servicenivå, flexibilitet och inte minst bra priser gör dem till en stark samarbetspartner för våra kunder.

Östermalms snickeri

Östermalms snickeris uppdrag är mycket varierande. De utformar och tillverkar receptionsdiskar, garderober, specialskåp, bänkar, café- och butiksinredningar, kompletta utställningsmontrar mm.  De har en egen lackeringsverkstad. Med deras digitala CNC fräs tillverkar de måttbeställda bordsskivor snabbt och kostnadseffektivt.

Landebergs Rör

Landebergs Rör grundades år 1965 av Allan Landenberg. Företaget är certifierade enligt säker vatteninstallation som är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

LT Konsult Fastighetsservice

Ett heltäckande utbud av tjänster innebär att ni inte behöver upphandla, hantera och koordinera flera olika leverantörer som måste visas runt på plats, kvittera ut nycklar etc. Med LT Konsult som helhetspartner blir dessutom eventuella garantifrågor både tydliga och mycket mer hanterbara. De har alltid arbetat med stor entusiasm för att inte bara skapa vackra och trivsamma utan också hållbara miljöer för framtiden genom att erbjuda miljövänlig fastighetsskötsel. De lägger stor vikt på att göra detta på ett så skonsamt och hälsosamt sätt som möjligt för djur, natur och människa.

Högalids Elektriska

Högalids Elektriska arbetar mot företag och privatkunder och utför alla förekommande installationer inom el, tele, automation, konstruktion och projektering. Företaget bildades 1992 av Roger Lassar som idag fortfarande driver och utvecklar företaget med hjälp av Marcus Sahlström som ledande montör. De värdesätter kvalite och god service främst och arbetar därefter.

MBF Online

Bostadsrätt, även kallat insats, är i Sverige en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i fastigheten tillsammans med en bostadsrätt i den. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättighetens andel av föreningens tillgångar och skulder. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrättigheter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)