Botoxbehandling i Västerås

När vi åldras får vi rörelselinjer i ansiktet. Varje gång man rynkar pannan, skrattar eller ler framkommer dessa linjer allt tydligare. Genom att injicera botox kan man minska dessa rynkor och linjer. Rörelselinjer går inte att minska lika effektivt med filler. Detta beror på att filler fyller ut linjer som finns i ansiktet när vi är helt avslappnade. En kombination av botulinum och filler kan ibland behövas. Genom att injicera små mängder botulinum i utvalda ansiktsmuskler så blockerar man nervimpulsrna till just dessa specifika muskler.

Läs mer om Botox behandling i Västerås

Om Botulinumtoxin/botox

Botulinumtoxin (eller botulinustoxin) (BLT) är ett toxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum och orsakar botulism. Botulinumtoxin används i en mycket försvagad form under namnen Botox, Xeomin, Dysport och Neurobloc för förlamning av till exempel muskler och svettkörtlar, såsom vid icke-kirurgiska skönhetsingrepp (framför allt utslätning av rynkor), behandling vid ymnig svettning, hjärnskaderelaterade spasmer, migrän och även mot skelning. Kan även användas för behandling av anal fissur, d.v.s. spricka i ändtarmen. I vissa fall har botulinumtoxin använts för att behandla patienter med tetanus. Ett annat vanligt medicinskt användningsområde är vid behandling av dystoni, det vill säga olika tillstånd med sjukligt ökad muskeltonus.

Källa: Wikipedia(Botulinumtoxin)

27 maj 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)